NA CO STAWIAMY?

goal
Siła doświadczenia
bullseye
Indywidualne podejście
Kompleksowość
Kompleksowość usług

O NAS

Nasz zespół pomaga zapewnić kompleksowe i profesjonalne usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz zarządzania kryzysowego. Wspieramy firmy i instytucje w dostosowaniu się do przepisów. Dzięki nam klienci mogą skupić się na prowadzeniu biznesu, podczas gdy eksperci Health nad Fire Protection dbają o bezpieczeństwo.

USŁUGI

Zarządzanie kryzysowe

email

Plan działań operatorów pocztowych w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Tworzenie dokumentacji od podstaw, aktualizacja istniejącej, uzgadnianie (w tym korespondencja z właściwymi urzędami), przygotowanie procedur współpracy z urzędami oraz właściwymi podmiotami i służbami, analiza wpływu zagrożeń na infrastrukturę pocztową oraz zdolność do zachowania ciągłości działalności pocztowej, analiza zgłoszonych potrzeb dotyczących świadczenia, zachowania ciągłości i przywracania usług pocztowych w kontekście posiadanych przez operatora możliwości.
church

Plan ochrony zabytków ruchomych na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych

Tworzenie dokumentacji od podstaw oraz aktualizacja istniejącej.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

checklist

Audyty

Prowadzenie audytów pod względem spełnienia wymogów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
protection

Szkolenia BHP

Szkolenia wstępne oraz okresowe dla pracowników i osób kierujących pracownikami.
accident (1)

Procedura powypadkowa

Przeprowadzanie kompleksowego postepowania powypadkowego, opracowanie niezbędnej dokumentacji (protokół powypadkowy, wpis do rejestru wypadków) oraz określenie środków zapobiegawczych w celu uniknięcia zdarzeń w przyszłości.
enterprise

Obsługa firm

Tworzenie pełnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa, stały nadzór oraz doradztwo.

Ochrona przeciwpożarowa

checklist (1)

Audyty

Prowadzenie audytów pod względem spełnienia wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
briefing

Dokumentacja projektowa przeciwpożarowa

Doradztwo, opiniowanie, wykonawstwo.

networking

Imprezy masowe

Pomoc w organizacji przedsięwzięcia (wymagana dokumentacja oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe).

strategy

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Tworzenie dokumentacji od podstaw oraz aktualizacja istniejącej. Szkolenie z zapoznania się z treścią instrukcji.

fire-extinguisher (1)

Podręczny sprzęt gaśniczy

Doradztwo, odbiory, projektowanie, wykonawstwo.

exit

Próbna ewakuacja

Analiza istniejącej dokumentacji. Tworzenie scenariuszy ewakuacji, procedur oraz załączników do planów wewnątrz firmowych. Ćwiczenia praktyczne.

presentation

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Praktyczne kursy efektywnego gaszenia pożarów.

company

Obsługa firm

Tworzenie pełnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa, stały nadzór oraz doradztwo.

CENNIK

Cena ustalana indywidualnie w zależności od zakresu usług oraz specyfiki obiektu.

Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia indywidualnej wyceny usługi.

KONTAKT

Stanisława Filipkowskiego 6, 81-578 Gdynia
+48 502 261 214
@HFC_gdynia
+48 502 261 214
info@healthfireprotection.pl
fb.com/HealthFireProtection

Wyślij nam wiadomość!

Wyślij wiadomość

Tu jesteśmy

© 2019 Health&Fire Protection – All Rights Reserved